top of page

Közép-Európát átfogó nemzetközi gasztronómiai szövetség

Spaghetti and Wine
Beer Bottles
Wine Tasting Events
Pesto Pasta
Beer Tap
Egg and Spinach Salad
 Healthy Fruit Salad
Wine Bottles
Gasztronómiai
Sommelier
Egyesület

Szinte napra pontosan 30 évvel a határok történelmi jelentőségű lebontását követően megalakult a saját öntudatára, erejére ébredt közép-európai országok gasztronómiai szervezete, a KEGSOSZ. A Közép-európai Gasztronómiai és Sommelier Egyesület (Central European Gastronomy and Sommelier Association). Az egyesület fő célkitűzése a közép-európai országok gasztronómia kulturális és kulináris értékeinek összefogása, hagyományainak megőrzése, megismertetése, népszerűsítése és piacra juttatása országhatáron belül és a Közép-Európa szerte tíz országban.

 

A minőség rovására a mennyiséget előtérbe állító korszak letűnésével elárasztotta közép-európát termékeivel a nagy nyugati gasztró-hálozatok láncolata, ami egy ideig a szabadság fuvallatát hozta, és az újdonság erejével gyors sikereket ért el. Időbe tellett, amíg a térség országai felocsúdtak, és újra felfedezték saját gasztronómiai hagyományaikat. A kihalás széléről sikerült olyan értékes állatfajokat megmenteni, mint a mangalicát, vagy a magyar szürke szarvasmarhát. A neves márkák és elegáns csomagolások jó ideig tudtak hengerelni, de fokozatosan előtűntek az igazi értékek, és felfedezhettük, hogy a Kárpát-medence, és szűk környezetének sajátságos éghajlati viszonyai, talajadottságai különösen kedvezőek a mezőgazdasági termények számára. Gyümölcseink párját ritkítóan zamatosak, a zöldségek, gabonáink minősége a legmagasabb szintet képviseli. Mindez kiegészülve az itt élő emberek évszázadok alatt kialakított, kinemesedett feldolgozási technikáival olyan értékeket jelentenek, amelyek a legmagasabb gasztronómiai színvonal elérését teszi lehetővé. Az egyes ágazatok már szép eredményeket tudnak felmutatni, boraink, pálinkáink, kézműves söreink is sorra nyerik nagy nemzetközi versenyek aranyérmeit. Ezek a sikerek megsokszorozhatóak akkor, ha az egyes ágazatok nem külön-külön dolgoznak, hanem hálózatot alkotnak, és egymást segítve lépnek tovább. Ennek felismerésével alakult meg április 12.-én Gödöllőn, a Szent István Egyetemen a Közép-európai Gasztronómiai és Sommelier Egyesület, a KEGSOSZ.

 

Az Egyesület legfőbb célkitűzése közép-európai országok gasztronómia kulturális és kulináris értékeinek összefogása, hagyományainak megőrzése, megismertetése, népszerűsítése és piacra juttatása országhatáron belül és a Közép-Európa szerte 10 országban. Célja a kiváló gasztronómiai termékek és italok népszerűsítése a csatlakozó közép-európai országokban, a termékek részére szélesebb körű piaci bemutatkozási lehetőség biztosítása. A tagok és pártoló tagok összefogásával és együttműködésével a gasztronómiai kultúra fejlesztése, a nagyközönség minőségi és kulturált étel- és italfogyasztásának népszerűsítése és elősegítése. Szakmai fórumok, közönségtalálkozók, termék bemutatók szervezése, melynek célja az országok egymás közötti bemutatkozása, a szakmai és gazdasági fejlődés elősegítése. A gasztronómiai szakma nemzetközi, közép-európai szinten történő összefogása, érdekképviselete, érdemi aktív támogatása. Célja továbbá a határokon átívelő szakmai együttműködések és gazdasági érdekképviseletek működési feltételeinek megteremtés, az interetnikai kulturális hagyományőrzés, a gasztronómia-, és ital-kultúra megismertetése, népszerűsítése.

 

https://borespiac.hu/2019/04/14/kozep-europat-atfogo-nemzetkozi-gasztronomiai-szovetseg-jott-letre/

bottom of page